cursus tarief
Het tarief voor een cursus tuinontwerpen bedraagt € 175,00 (incl. 21% BTW) per persoon per cursus.

Er wordt hierbij uitgegaan van een vast aantal deelnemers van 4 personen per cursus.
De cursusprijs is incl. de te gebruiken materialen.

De cursus is als volgt opgebouwd:
1e avond: moodboard maken en uitleg inmeten tuin
2e avond: schetsplan maken
3e avond: definitief tuinontwerp maken
4e avond: beplantingssfeer bepalen en beplantingsplan
5e avond: beplantingsplan en afronding cursus

Het aantal uren huiswerk is per persoon verschillend en afhankelijk van de vorderingen tijdens de cursusavonden.